6. Međunarodni memorialni turnir "Amna Fazlić"

Seka Aleksić dio novca poklonila malom Ajdinu