Održan turnir u latinoameričkim i standardnim plesovima

Promovisano 588 diplomanata, 41 magistar nauke i 29 magistara